Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag krijgen we bezoek van Michiel Weidner van Amsterdam Sinfonitta. Michiel speelt cello.

Observatie

Michiel komt met een grote koffer binnen, spannend! Als hij deze open doet zit er een wel hele grote viool in. Hij probeert het instrument onder zijn kin te klemmen maar dat lukt niet: te groot. Dan speelt hij erop alsof het een gitaar is. Dat klinkt wel aardig, maar als Michiel vraagt of het goed is zo roepen de kinderen “Nee!”. Kamil vertelt dat hij “nog zo'n ding” nodig heeft. “Een strijkstok”, nuanceert Isa. Zij weet ook dat daar paardenhaar op zit. Dan tovert Michiel de strijkstok tevoorschijn en begint te spelen. Hij haalt een haar van zijn strijkstok zodat de kinderen het paardenhaar eens kunnen voelen.
Dan speelt Michiel een lied over een dier en vraagt de kinderen om met gesloten ogen te luisteren, dan kan je je beter voorstellen waar het over gaat. Hij speelt “de zwaan” van Saint-Saens.
Aan het eind doen we stopklappen en stopdansen, wat de kinderen geweldig vinden.

Reflectie

De kinderen vinden het heel leuk dat er weer een muzikant op bezoek komt. Het is ook duidelijk te zien dat zij gewend raken aan de bezoekjes en al kennis hebben gemaakt met verschillende strijkinstrumenten. Ze weten er van alles over te vertellen en luisteren aandachtig.

26

Een hele grote viool

dag 16
22 mei 2012
Taraaaa...de koffer gaat open!
Michiel probeert gitaar te spelen
Of te plukken?
Kamil en Isa luisteren met gesloten ogen
Enzo geeft het paardenhaar aan Liza door
Stopdansen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.