Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week hebben we aan het eind van de les de namen van alle kinderen gezongen en juf Petra van Amsterdam Sinfonietta heeft ze op haar viool gespeeld. De kinderen mochten toen hun eigen naam 'strijken' met de strijkstok.
Vandaag gaan we weer onze namen zingen!

Daarna leren we een Afrikaans liedje over een mooi vogeltje: shiri yakanaka.

Shiri yakanaka, unoendepi?
Uya, uya, uya kuneni!

Mooie vogel, waar ga je heen?
Kom, kom, kom bij mij!

We werken het liedje uit met bewegingen en ritme.

Dan luisteren we naar een heel mooi klassiek muziekstuk dat ook over vogels gaat: “Cantus Arcticus van Einojuhani Rautavaara.

Observatie

De kinderen zijn heel geconcentreerd als ze 'shiri yakanaka' leren. Ze luisteren goed en zingen mooi en zuiver. Ze vinden het leuk om er bewegingen bij te maken en om het liedje te fluiten. Ook het ritme klappen lukt heel goed, de kinderen houden het strak vast!

Het klassieke muziekstuk lijkt ze erg aan te spreken: ze hebben ideeën over wat er gebeurd in het verhaal: eerst vliegt het vogeltje rustig door de lucht, maar dan wordt het spannend en gebeurd er iets! Isa denkt dat er een wolf komt die de vogel op eet. Lisa vind het eng klinken. Kamel vind het helemaal niet eng, alleen mooi.

Debby laat de CD achter bij juf Sandra zodat de kinderen tijdens het pauzehapje verder kunnen luisteren.

Reflectie

Vandaag viel ons op dat de kinderen heel zuiver zongen. Misschien had dat ook wel te maken met het feit dat ze in een andere taal zongen, en daarom extra goed moesten luisteren.
Ze leken het liedje in ieder geval heel leuk te vinden.

Bij het luisteren naar het klassieke muziekstuk was het werkelijk doodstil in de klas. Het leek de verbeeldingskracht van de kinderen erg aan te spreken.

24

Een mooi vogeltje

dag 14
8 mei 2012
Klappen en zingen.
Kom mooi vogeltje!
Luisteren naar muziek.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.