Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben we wel een hele speciale muziekles! We krijgen namelijk Petra Griffioen, violiste van Amsterdam Sinfonietta, op bezoek!

Petra laat haar viool van alle kanten zien en horen. De kinderen mogen meeklappen en iedereen mag een keer proberen te strijken.

Observatie

De kinderen hebben er zin in en vinden het reuzespannend! Petra komt met haar vioolkoffer binnen. Isa weet meteen te vertellen dat er geen gitaar in zit (zoals andere kinderen denken) maar een viool. Lars weet dat er een strijkstok bijhoort, daar zit paardenhaar op.

Petra speelt en de kinderen zitten muisstil te luisteren. Bij een volgend stuk mogen ze meeklappen.
Ook laat Petra bladmuziek aan de kinderen zien - ze mogen allemaal even in het boek kijken en de kinderen zitten dan ook aandachtig te 'lezen'.
Dan mag elk kind zijn of haar naam spelen door te strijken. Alle andere kinderen zingen de naam mee.

Reflectie

De kennismaking met een viool - en met Petra natuurlijk - was een erg waardevolle ervaring voor de kinderen! Ze vonden het heel interessant en we zijn erg benieuwd wat ze er volgende keer over vertellen!

23

Een viool in de klas

dag 13
24 april 2012
Petra laat haar viool zien
Je kunt er ook op spelen alsof het een gitaar is
Er komt een kussentje op voor onder je kin
Terwijl Petra speelt bekijken de kinderen de bladmuziek
Iedereen mag zijn of haar naam spelen.
Alle kinderen zingen mee
Fiebe mag ook strijken
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.