Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is het schoolproject begonnen. De kleuters hebben het thema 'Nederland'. De muziekles vindt vandaag in de klas plaats. Die is mooi versierd met typisch Hollandse spulletjes.

We duiken daarom het oud-Hollandsch repertoire in en leren het liedje
“Bim bam beieren
de koster lust geen eieren.
Wat lust hij dan?
Spek in de pan!
Oh wat smult de koster dan!”

...dat wisselen we af met

“daar wordt de koster dik van!”

Daarna leren we een versje opzeggen:

Naar bed naar bed zei duimelot
eerst nog wat eten zei likkepot
waar zullen we dat vandaan halen zei lange Jan?
uit grootmoeders kastje! zei ringeling
Dat ga ik verklappen zei het kleine ding!

Dani had de afgelopen weken steeds gevraagd wanneer hij weer op de xylofoon mocht spelen, dat is voor hem “het mooiste instrument van de hele wereld”. Daarom had Debby de xylofoon meegenomen. Eerst deden we een spelletje hoog/laag: bij een hoge toon mochten de kinderen gaan staan, bij een lage toon gaan zitten. Dan mocht Dani spelen en iedereen ging omhoog en omlaag. Daarna deden we stopdansen, wat de kinderen hartstikke leuk vonden.

Observatie

Als eerstes verteld Debby iets over de gitaar, want zij moet hem stemmen. Wie weet waar de knopjes voor zijn? Wat zou er gebeuren als je eraan draait? Ze doet het even voor, dan is de gitaar helemaal vals en klinkt niet mooi. Dan wordt hij goed gestemd.
Hoeveel snaren zitten erop? We tellen de 6 snaren samen. De kinderen weten ook dat de gitaar van hout is gemaakt, en Debby laat horen waarom de dikke buik van de gitaar 'klankkast' heet: daar komt het geluid namelijk uit.

We zingen 'Bim bam beieren' samen en bedenken er bewegingen bij. Dan oefenen we “naar bed naar bed zei duimelot”...

De kinderen doen enthousiast mee bij hoog/laag en stop spelletje op de xylofoon.

Reflectie

Het beviel heel goed om de muziekles in de klas te laten plaatsvinden: de kinderen waren rustig en geconcentreerd en deden heel goed mee. Wellicht zorgt het “uitstapje” naar het speellokaal toch voor meer onrust. Daar staat natuurlijk weer tegenover dat we in het speellokaal veel meer ruimte hebben om te bewegen. We zullen daarom per keer kijken waar we de les het beste plaats kunnen laten vinden.

Het was zo fijn om Dani de gelegenheid te geven om weer xylofoon te spelen, hij straalde helemaal! De andere kinderen vonden het ook hartstikke leuk om te dansen en te reageren op zijn spel.

22

Uit de oude doos

dag 11
10 april 2012
Samen zingen in de kring
Dani speelt xylofoon
Impressie van de les
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.