Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het is bijna Pasen, daar hoort een Paasliedje bij. Daarom heeft juf Debby er één meegenomen.

Rode stippen op een ei
En een mooie strik erbij
Een ei voor jou
En een ei voor mij
Welke kleur kies jij?

Nadat alle kinderen een kleur hebben gekozen en het liedje met al deze kleuren is gezongen leert juf Debby de kinderen een heel bekend oud-Hollands lied:
Twee emmertjes water halen

Twee emmertjes water halen
Twee emmertjes pompen
Meisjes op de klompen
Jongens met een houten been
Rijdt maar door mijn straatje heen

Van je ras ras ras
rijdt de koning door de plas
Van je voort voort voort
rijdt de koning door de poort
Van je erre erre erre
rijdt de koning door de kerk
Van je één twee drie!

We leren er ook het spel bij.

Observatie

De kinderen komen met veel zin in de les binnen.
Twee emmerstjes water halen met het spel erbij vinden ze erg leuk om te doen.

21

een oud-hollands lied

dag 10
3 april 2012
Juf Debby heeft een Paasliedje meegenomen
Twee emmertjes pompen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.