Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We duiken de oud-Hollandse liedjes en versjes in.
De les begint met een kringgesprek over de maand maart en we leren het versje

'Maart roert zijn staart
April doet wat hij wil
Maar in mei legt elke vogel een ei.'

Samen maken we er een lied van met bewegingen.

Daarna praten we over Pasen. Dan komt de paashaas. Juf Debby kent een heel oud liedje over twee haasjes. Het liedje is zo oud, dat de grootouders van de kinderen het vroeger, toen zij even oud waren als de kinderen nu, het ook al zongen.

In een groen groen groen groen knollen-knollenland, daar zaten twee haasjes, heel parmant, en de één die blies de fluite-fluite-fluit, en de ander sloeg de trommel.
Toen kwam opeens een jager-jagerman, en die heeft er een geschoten, en dat heeft toen naar men denken denken kan, de ander zeer verdroten.

Samen verzinnen we er gebaren en bewegingen bij.

Observatie

De kinderen hebben er zin in en zingen met veel plezier mee met de mbira. Als juf Debby plotseling hard zingt of héél héél zacht nemen ze dat goed over. Ze hebben daar dan ook veel lol in, ook als juf Debby plotseling stopt en weer begint. In het kringgesprek blijkt dat ze weten dat het de maand maart is en allemaal hebben ze wel iets te vertellen over wat er in maart gebeurt. Vorige week heeft juf Debby het versje ‘Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil’ geïntroduceerd en de kinderen kennen het nog. Ze hebben het geoefend en met juf Sandra gebaren erbij bedacht. Dat is erg leuk. Op de vraag: ‘Een ei leggen, hoe klinkt dat’, krijgt juf Debby beeldende antwoorden. We maken er samen een liedje van.
Hierna zingen we het lied "In een groen groen knollenland" en dan blijkt dat een heleboel kinderen het al kennen. We verzinnen er gebaren en bewegingen bij, we klappen het lied zonder het te zingen, we bewegen als haasjes en trappelen als haasjes en stoppen hiermee als de muziek stopt.

Reflectie

De kinderen vinden het leuk om te zingen en bewegingen erbij te maken. Vooral plotselinge veranderingen in de muziek zijn spannend. Ze doen hier enthousiast aan mee.
Aan het einde van de les vraagt Dani juf Debby naar de xylofoon, daar zou hij wel erg graag weer op spelen.

20

In een groen groen knollenland

dag 09
27 maart 2012
Meezingen met juf Debby
Allemaal haasjes
De één die blies de fluite-fluite-fluit
Er is er één geschoten
Dat heeft de ander zeer verdroten
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.