Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vanaf deze week wordt de werkwijze in de klas van juf Sandra anders. De muzieklessen zullen meer een regulier en gestructureerd karakter krijgen en er zal minder intensief worden gedocumenteerd en gereflecteerd. In deze vorm staan we dichterbij de gebruikelijke werkwijze in het dagelijks onderwijs en kunnen we straks vergelijken wat beide werkwijzes opleveren. We blijven dus ook deze klassen volgen en er zal na elke les een verslag verschijnen.
Vandaag is het uitgangspunt ‘de lente’, want het is de eerste dag van de lente vandaag.

Observatie

Na drie weken is er eindelijk weer een muziekles van Juf Debby. Na het mbiraliedje dat enthousiast meegezongen wordt bespreekt juf Debby met de kinderen wat voor speciale dag het vandaag is. Het is namelijk de eerste dag van de lente en de kinderen weten dat! We vertellen elkaar wat voor bijzondere dingen er allemaal gebeuren in de lente. Daarna leert juf Debby de kinderen een nieuw lenteliedje: Yoekadieree yoekada. We zingen het op verschillende manieren. Met een klap op iedere Yoe, snel, langzaam, héél zachtjes, twietend als vogels en piepend als pas uit het ei gekomen vogeltjes. Tegelijk met het uitbeelden van een bloembol waaruit een bloem groeit die opengaat. En op de gitaarbegeleiding van juf Debby.

Reflectie

De kinderen zingen het nieuwe liedje snel enthousiast mee en reageren meteen op veranderingen in de manier van zingen die juf Debby aangeeft.

19

De lente

dag 08
20 maart 2012
De kinderen luisteren naar het nieuwe lentelied Yoekadieree Yoekada
Zingen met op elke 'yoe' een klap
wij fluiten het liedje
en beelden bloembolletjes uit
Debby begeleidt het lied op de gitaar
en de kinderen worden uitgenodigd om met het lied mee te bewegen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.