Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Aan het begin van de les leren de kinderen een Zimbabwaans mbira liedje. Het gaat over een ezel, een koe en een geit: “donghi mombe mbudzi”.

Daarna willen we het met de kinderen over dieren hebben. Wat voor dieren kennen ze? Hebben ze misschien een huisdier? Welke dieren komen ze vaak tegen? Wat maken die dieren voor geluiden en hoe bewegen ze? Wat heb je nodig om die geluiden te maken?

Observatie

De kinderen zingen uit volle borst mee met het liedje. We gaan met z'n allen harder en zachter zingen, tot dat de muziek helemaal weg is.

Bij het kringgesprek vertellen de kinderen van alles over dieren. Vooral Isa, want haar oma heeft een boerderij. We praten over verschillende dieren en wat voor geluiden die maken. Op een gegeven moment word besloten om de boerderij uit te beelden. Er zijn kippen, paarden, schapen, en zelfs een konijn.
Isa en Bieke zijn “de meisjes van de boerderij”, die de dieren verzorgen. De kinderen ontwikkelen het verhaal en gaan op in hun rol. Er komen kuddes in een stal of op een wei te staan.
Opeens ontdekt Isa dat er meer hekken nodig zijn. Die worden met tape op de grond afgeplakt.

Dani begeleidt alles op de xylofoon.
Het wordt nacht op de boerderij en de dieren gaan slapen. Isa speelt een slaaplied op de xylofoon. Het is doodstil. Tot de haan (Lizanna) ineens gaat kraaien: het is weer dag.

Reflectie

De kinderen waren helemaal geëngageerd in het spel. Ze bedachten alles zelf: de boerderij, wat er voor dieren waren en wat voor geluiden en bewegingen die maakten. Dat er hekken nodig waren, en wat er allemaal gebeurde op de boerderij.

Het was prachtig om te zien wat voor verbeeldingskracht ze hadden. Ze hebben een heel verhaal uitgebeeld. Het moment dat iedereen ging slapen op de boerderij was prachtig! En heel creatief dat de haan iedereen liet weten wanneer het weer dag was.

Juf Sandra keek kritisch naar het scenario: zij vond het moeilijk om een link te leggen tussen het spel van de kinderen en muziek. Debby daarentegen zag het vooral als een vorm van creatieve expressie: de kinderen hadden het hele verhaal zelf bedacht, en waren met huid en haar bezig om het te spelen: ze bewogen als dieren en maakten de geluiden van dieren. Dani begeleidde het geheel met mooie xylofoon muziek, en ook het slaapliedje van Isa waarbij alle kinderen doodstil op de grond lagen te luisteren was prachtig!

18

De boerderij

dag 07
21 februari 2012
Samen zingen in de kring
Isa vertelt over de boerderij van haar oma
De boerderij wordt gemaakt
Er moeten hekken komen
Daar moeten de paardjes achter blijven
En ook de schapen kunnen er niet uit.
Isa speelt een slaapliedje
Iedereen ligt doodstil
Aan het eind slapen de muzikanten ook
De boerderij
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.