Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het was vorige week opvallend dat heel veel kinderen een soort verbondenheid met de grond opzochten. Bijvoorbeeld Nikki, Rambod, Chakir en Enzo maakten een torentje op de grond.
Lizanna en Maya maakten ook een heel mooi geluid terwijl ze op de grond lagen en elkaars voeten vasthielden

Deze week willen we filmpjes daarvan met de kinderen terugkijken en praten over het muziekmaken. Is de grond belangrijk? Wat voel je dan als je bij het zingen de voeten van een ander vasthoudt? Wat heb je nodig om muziek te maken? En welke klanken vind je het mooist?

Observatie

We beginnen zoals altijd met een mbira liedje. De kinderen vinden het heel erg grappig en gaan lachen. Dan bekijken we de filmpjes van vorige week.
Nikki weet niet meer waarom ze op de grond ging liggen. Chakir doet een van de mooie geluiden van vorige week na (een 'plop' met de vinger in de mond). Enzo licht toe dat zij dat grappig vonden.
Maya en Lizanna gaan op de grond liggen om nogmaals een presentatie van hun geluid te geven, terwijl ze elkaars voeten vasthouden. Maya licht toe dat ze Lizanna's schoenen voelt als ze haar voeten vasthoudt.

Dan praten we over wat we zo mooi vinden aan het muziekmaken. Dani vertelt dat hij niet meer weet hoe het instrument heet, maar het heeft houten dingetjes daar sla je op met stokjes (xylofoon). Nikki vindt de xylofoon ook het mooist. Lizanna, Maya en Isa vinden de triangel prachtig. Bieke vindt het geluid van de mbira het mooist. Want die klinkt zo mooi en je kunt het ook voelen. Rambod, Enzo, Chakir en Thijs maken mooie geluiden met hun mond (brrrr!).
Debby vraagt hoe je beslist met wie je samen gaat spelen. Speel je met je vrienden samen of met instrumenten die je mooi vindt. Het antwoord is heel duidelijk: met je vrienden!

We verdelen de instrumenten: iedereen mag (voor zover mogelijk) zeggen waar hij of zij graag op wil spelen.
We hebben ook voor het eerst de bak met sambaballen in het gymlokaal. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. Lars en Thijs zoeken uit wat je er allemaal mee kunt doen, zoals de sambaballen tegen elkaar aan slaan of op de grond slaan. Dani probeert met sambaballen xylofoon te spelen.

Aan het eind laten alle kinderen horen wat ze hebben gedaan.

Reflectie

De kinderen vonden het leuk om zichzelf terug te zien op de filmpjes. Ze moesten er ook een beetje om lachen. Het gesprek over wat ze belangrijk vinden bij het muziekmaken en welke geluiden ze het mooist vinden was heel erg leuk, iedereen was betrokken en had iets te vertellen.
Bij het muziekmaken vormden de kinderen eigen groepjes en het samenspelen ging eigenlijk helemaal vanzelf.
Af en toe waren er kleine wrijvingen over het ruilen of delen van instrumenten, maar die werden heel snel opgelost.

Bij het presenteren aan het eind viel ons weer op dat de kinderen vaak iets anders laten horen dat waar ze de hele tijd mee bezig zijn. Dit is helemaal niet erg, maar onderstreept ons vermoeden dat de kinderen het ook gewoon fijn vinden om een keer in hun eentje (of alleen met hun eigen groepje) te kunnen spelen ipv steeds met de hele klas.

16

Over muziekmaken

dag 06
14 februari 2012
Praten over muziekmaken
Iedereen mag aangeven waar ze het liefst op willen spelen
Even wisselen
Of erbij gaan liggen
Jesse speelt mee
Jesse achter de xylofoon
De sambaballen zijn populair
presentaties aan het eind
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.