Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tijdens het vrije werken waren de kinderen niet alleen met klanken, maar ook heel erg met de ruimte bezig. Ze gingen op de grond liggen of zitten, of maakten een beweging die vaak eindigde op de grond.

Het groepje van Nikki, Rambod, Enzo en Chakir experimenteerde met twee klanken die ze zelf bedacht hadden. Ze gingen verschillende vormen uitproberen: in groepjes van twee tegenover elkaar zitten. Dan met de voeten tegen elkaar. Uiteindelijk maakten ze een lange toren met z'n vieren, liggend op de grond in elkaar verweven. Nikki en Chakir maakten hetzelfde geluid (een plop met de vinger in de mond), en Enzo en Rambod maakten samen een ander geluid (brrrrr).

Reflectie

Eva Klee (team Toeval Gezocht) keek mee bij deze les. Het viel haar op dat de kinderen heel erg bezig waren elkaar te kopiëren toen ze, in groepjes verspreid door de ruimte, vrij aan het werk waren. Ook leken de meeste kinderen zeer verbonden met de grond – ze gingen op de grond liggen, of een beweging maken die op de grond eindigde.

Het was bij dit groepje mooi om te zien hoe ze bij hun uiteindelijke vorm terecht zijn gekomen. Ze waren hiermee de hele tijd geconcentreerd bezig.

15

Verbondenheid met de grond

dag 05
7 februari 2012
Nikki heeft een mooi geluid
Hoe gaan we dit doen?
Op de grond
En het krijgt een prachtige vorm
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.