Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week hebben we heel geconcentreerd geluisterd naar klanken: hoe lang die zijn, wat je allemaal nog kunt horen als je heel stilletjes op je rug ligt. Ook hebben de kinderen klanken van instrumenten onderzocht.

Deze week gaan we hierop door met het onderzoeken van klanken van jezelf! Wat kun je voor geluiden met je eigen lichaam maken? Hoe voelt zo'n klank, en wat voel je nog meer? Klinkt het anders met je ogen open of ogen dicht? En wat gebeurt er als je je oren dicht houdt?

Observatie

We beginnen in de kring, met de klanken van de mbira. De kinderen lijken er zin in te hebben. Ze mogen ook de mbira aanraken, want die trilt bij het spelen. Dan praten we over de kou, want het is -13 graden buiten. Je kunt 'brrrrrrrr!' doen als het zo koud is. Kan iemand iets geks voelen bij de klank brrrrrrrrr?! 'Het kietelt'. 'Het voelt warm.' We wisselen van klanken, houden onze handen op onze oren...'dat klinkt harder!' Verschillende kinderen doen een klank voor, iedereen doet hem na.

Dan gaan we experimenteren, en wel in kleine groepjes met het eigen lichaam! Want je kunt met je eigen lichaam ook allemaal klanken maken!

Aan het eind mogen de kinderen in groepjes laten zien en horen wat ze hebben ontdekt. Bij de presentatie van het geluid van Lizanna en Maya gaan alle kinderen op de grond liggen met hun ogen dicht, om het beter te kunnen horen.

Reflectie

In de kring hadden de kinderen er lol in om gekke geluiden te maken. Soms lagen ze helemaal in een deuk. En even later zaten ze allemaal heel geconcentreerd in kleermakerszit met hun ogen dicht en hun hand op hun keel 'aaaaaaaaa' te zingen. Juf Sandra vond het leuk om de kinderen zo met hun eigen lichaam bezig te zien.
Debby vond het ook heel leuk om met de kinderen te praten over hoe het dan voelt om die klanken te maken. Warm. Het trilt. Het kietelt. Raar. Het was opvallend dat een paar kinderen zeiden dat de klank pijn aan hun oren deed, terwijl het geen harde klank was en het niet luid was in de ruimte op dat moment.

Bij het 'vrije' gedeelte was het voor Sandra soms niet duidelijk of sommige kinderen de hele tijd met geluid bezig waren of dat ze gewoon zaten te stoeien of spelen. Maar toen de kinderen gingen presenteren had iedereen zin iets om te laten zien en horen. Het waren heel verschillende dingen, zoals losse geluiden, choreografie├źn met geluiden, of een vorm die kinderen op de grond maakten.

14

Het lichaam als instrument

dag 05
7 februari 2012
De mbira aanraken
Geluiden maken in de kring
Brrrrrrrrr!!!!
Handen op je oren
Hoe voelt het geluid?
Vrij spel: zijn alle kinderen met geluiden bezig?
Luisteren naar het geluid van Lizanna en Maya
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.