Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen mogen een voor een een instrument uitkeizen. Prothoma is aan de beurt. Ze kijkt Debby met grote ogen aan en blijft zitten.
Debby zegt dat ze ook later nog iets mag kiezen als ze nu niet wil en gaat naar het volgende kind. Als laatste is Finn aan de beurt. Hij is nog maar net op school en kijkt Debby ook met grote ogen aan. Debby stelt voor dat ze misschien samen iets willen doen, dat vinden ze goed. Ze gaan de mbira ontdekken. Je ziet hoe de een speelt, de ander voelt. Ze zijn echt samen bezig.

Reflectie

Prothoma doet heel erg mee als we met z'n allen bezig zijn, maar als zij wordt gevraagd om in haar eentje iets te doen of te zeggen dan is ze stil en kijkt je alleen aan. In een groepje durft ze wel voor te spelen, en deze keer ging ze ook meteen samen met Finn op de mbira af. Het was leuk om te zien dat ze samen echt met de klank en de trillingen bezig waren: voelen, doen, aanraken, horen.

13

Prothoma en Finn

dag 04
31 januari 2012
Naar de mbira
Even voelen
En spelen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.