Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Toen Dani een instrument uit mocht kiezen ging hij rechtstreeks naar de xylofoon.
Maya kwam er met een belletje bij zitten. Later had ze ook een triangel. Dan kwam Nikki er ook bij:
"Zullen we samen muziekmaken?"

Nadat dit groepje hun muziek aan de andere kinderen had laten horen vroeg Debby of ze nog iets wilden vertellen. Dani zei: "dit is het mooiste instrument van de hele wereld!"

Reflectie

Dani trekt heel erg naar de xylofoon. In de eerste les heeft hij er ook al de hele tijd achter gezeten. Heel leuk dat hij het ook verwoordt.

Nikki en Dani ontpoppen zich als muzikale speelgenoten. Van juf Sandra hoorden we dat ze in de klas niet vaak samen spelen, maar tot nu toe hebben ze elke muziekles samen muziek gemaakt.

11

Dani, Nikki en Maya

dag 04
31 januari 2012
Dani en Maya
Nikki komt erbij.
Even ruilen.
Overleggen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.