Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Bieke bestudeert het geluid van de mbira. Ze probeert de toetsen met haar vingers van boven naar beneden te spelen. En omgekeerd. Met haar hoofd heel dichtbij om te luisteren. Dan komt Sachal erbij. Ze heeft ook een mbira, maar zonder kalebas. Na een tijdje ruilen de meisjes. Dan willen ze het graag aan iedereen laten horen. Bij het voorspelen gebruiken ze alleen de mbira in de kalebas en spelen er samen op.

Reflectie

Je zag heel duidelijk dat Bieke bezig was het instrument te onderzoeken. Ze speelde er op verschillende manieren op. Soms deed het pijn aan haar vingers, soms klonk het anders, harder of zachter. Ze ging met haar hoofd bijna in de kalebas.

Toen Sachal er met een mbira zonder kalebas bij kwam zaten ze naast elkaar en waren allebei met hun instrument bezig. Soms gingen ze overleggen. Na een tijdje gingen ze wisselen, en luisteren naar hoe het met of zonder kalebas ging.

Ze wilden heel graag iets aan iedereen laten horen. BIj het voorspelen speelde Bieke en Sachal zat ernaast. Sachal hield de kalebas vast en soms speelde ze ook een beetje.

10

Bieke en Sachal

dag 04
31 januari 2012
Bieke pakt de mbira, is er met ogen en oren mee bezig
Van boven naar beneden spelen
En van onder naar boven
Voelen aan de ringetjes
Plukken of slaan?
Dan verandert ze van plek en trekt Sachal's aandacht
Bieke pakt de mbira
Dan wisselen ze van instrumenten
En onderzoeken het geluid van het andere instrument
Voelen, spelen, aanraken, horen
Ze overleggen.
En voorspelen, samen, met een instrument.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.