Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Chakir en Rambod waren samen met Dani een hele tijd bezig met de xylofoons.
Ze halen alle toetsen eruit en Chakir probeert eens hoe het klinkt als je aan de binnenkant speelt

04

Chakir en Rambod

dag 02
19 januari 2012
samen spelen
alles eruit
hol van binnen
proberen hoe het klinkt
of zo
toch maar weer wat toetsen erop
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.