Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Dani was heel geconcentreerd aan het muziekmaken. Terwijl er van alles in de ruimte gebeurde stevende hij op de xylofoons af en ging daar heerlijk aan de slag, samen met Chakir, Rambod, Nikki, Thijs, en andere kinderen die even kwamen kijken.
Alle toetsen eraf halen en er weer op zetten.

03

Dani

dag 02
19 januari 2012
Dani begon bij de mbira's
maar al snel had hij de xylofoons ontdekt en ging aan de slag.
Eerst even heerlijk alleen spelen
Dan met z'n twee├źn
Uit elkaar halen
Dan even samen met de mbira
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.