Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het avontuur van de kleuters van OBS de Stap is begonnen! De "muziekjuf" van Toeval Gezocht, Debby, kwam donderdag met haar mbira in de klas en nam de kinderen al spelend mee op reis...

Na een korte inleiding gingen we naar het speellokaal, waar allemaal spannende dingen verborgen lagen onder mooie gekleurde doeken.

Er was een cirkel afgeplakt op de grond, waar Debby in ging zitten spelen. Dan mochten alle kinderen proberen mbira te spelen. De doeken werden eraf gehaald en er kwamen allemaal verschillende instrumenten te voorschijn. Meteen gingen de nieuwsgierige kleuters letterlijk en figuurlijk op ontdekking uit. Na een tijdje gingen we weer in de kring zitten en mochten de kinderen laten horen wat ze ontdekt hadden.

Observatie

De kinderen gingen meteen meedoen met de muziek – met hun voetjes trappelen, klappen, met hun handen zwaaien, meewiebelen op hun stoeltjes. Ze vonden het ook grappig, gingen lachen en begonnen mee te zingen. Hoe zachter Debby speelde hoe stiller ze werden. Ze kreeg spontaan applaus.

Toen we het speellokaal inkwamen gingen de kinderen – waarschijnlijk vanuit een automatisme van de gymlessen – braaf op de bankjes zitten.
Debby ging in de kring en moest de kinderen uitnodigen om erbij te komen. Het was heel spannend voor kinderen om zo dicht bij de mbira te zijn, want de hele kalebas trilt mee als er op de mbira wordt gespeeld. Iedereen mocht proberen. En voelen.
Dan werden de instrumenten onthuld en de kinderen gingen op pad. Sommige kinderen ontdekten een instrument en gingen daarmee de ruimte verkennen, zoals Prothoma die aan het begin een paar castagnetten te pakken had gekregen en deze niet meer losliet. Lizanna en Bieke gingen samen met een tamboerijn op pad. Andere kinderen gingen geconcentreerd bij een instrument zitten of probeerden met iedereen samen te spelen, zoals Sachal. Dani zat heerlijk muziek te maken met Chakir, Rambod en Nikki. Op een gegeven moment werden de mooie gekleurde doeken heel interessant: een groepje van 3 of 4 kinderen vormden een treintje eronder zodat het een beetje leek op een Chinese draak. Ze bewogen door de ruimte en gingen daarbij zingen. Ze liepen in al hun enthousiasme echter ook dwars over alles heen, dus kregen de doeken een andere bestemming: de doeken werden in het midden van de kring gelegd en ieder kind dat iets wilde laten horen mocht dat in de cirkel doen.

Reflectie

Juf Sandra vond het prachtig om te zien hoe open en spontaan de kinderen reageren op iemand die in de klas komt en muziek gaat maken. Dat echt alle kinderen van de groep instinctief zo mee gingen doen was geweldig.

Toen we het speellokaal inkwamen waren de kinderen terughoudend en stelden eigenlijk geen vragen. Maar toen Debby ze uitnodigde om in de cirkel bij de muziek te komen zitten wilden ze er allemaal het liefst zo dicht mogelijk opzitten.

De reacties van de kinderen bij het vrije verkennen van de ruimte en instrumenten waren heel verschillend. Sommige kinderen leken zich haast geen raad te weten, terwijl andere kinderen een heel duidelijk project hadden.
De doeken werden heel belangrijk voor een paar kinderen: ze gingen eronder. Dit werd op een gegeven moment echter te wild want ze gingen over instrumenten heen lopen, dus moesten we het plezier met de doeken beëindigen. We gaan volgende keer dan ook samen regels afspreken zodat het voor iedereen duidelijk is wat wel en wat niet mag.

Debby gaf de doeken een nieuwe bestemming, want afpakken wilde ze niet omdat het duidelijk was dat de doeken speciaal waren voor de kinderen. Aan het eind mochten kinderen dan op de doeken voorspelen, en ieder kind dat iets wilde laten horen koos ook een bepaalde doek uit.

Voor sommige kinderen was het te spannend om voor te spelen, maar het hoefde ook niet per se. Andere kinderen vonden het juist heel leuk, en er waren prachtige momenten zoals toen Maya een toon op haar triangel speelde. Volgende week gaan we verder met het ontdekken van geluiden en het delen van die ontdekkingen.

02

Het avontuur is begonnen!

dag 02
19 januari 2012
de stoet naar het speellokaal
keurig op de bank
zo dicht mogelijk bij de muziek
kijken, horen, voelen
proberen
een Chinese draak
Prothoma en Rambod met castagnetten
Lizanna en Bieke
Maya en de triangel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.