Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag zijn de ouders uitgenodigd om langs te komen in de muzieklessen.

Een aantal moeders is van de partij.

Observatie

We beginnen met onszelf muzikaal voor te stellen in een rondje namen zingen.

De moeders doen lekker mee! De kinderen verzinnen allerlei manieren en gebaren bij hun eigen naam. De hele groep herhaalt het telkens, er ontstaat een puls die vrijwel doorgaat.

Dan leren we 'Belle Mama' aan de moeders. Ze pikken het snel op!

Vervolgens laten de kinderen het spokenmuziekstuk horen. We voegen nog een geluid toe: monsters! Dan oefenen we nog een keer.

We sluiten af met een lied dat componist Leonard gaat bewerken voor onze uitvoering op 4 juli: Hoe klinkt Landsmeer... Zo klinkt Landsmeer!

Reflectie

Het was een gezellige ochtend en we zijn veel te weten gekomen over het optreden op 4 juli. Dat wordt een groot muziekfeest met strijkers van Amsterdam Sinfonietta, blazers van het jeugdorkest van Amicitia en alle ouders en kinderen.
We gaan de komende weken nog goed oefenen!

20

Les met ouders

dag 20
14 juni 2012
Uitleg over het optreden
Je naam zingen
En een gebaar erbij
In de spokenmuziek: slapen
Allemaal slapen...
... totdat de muziek klaar is.
Componist Leonard heeft een lied over Landsmeer
Film van de les (3:00 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.