Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week was er wel les, maar hebben we niet kunnen filmen.
We hebben verder gewerkt aan onze spoken-compositie.

Vandaag zijn er maar liefst 3 musici van Amsterdam Sinfonietta in de klas: Petra en Nicolien met hun violen, en Els met de altviool.

Observatie

Eerst stellen de musici zichzelf voor en hebben we het even over het verschil tussen de viool en de altviool.

Teun weet namelijk meteen al hoe het instrument van Els heet.

Daarna krijgen we een uitgebreid klassen-concert, met allerlei verschillende muziek. De kinderen luisteren genietend en houden het nu veel langer vol dan in het begin van het muziekproject. Opvallend!

Daarna gaan wij onze spoken-compositie voor de musici spelen. Wat kunnen we verzinnen voor de dames om met ons mee te doen? De kinderen hebben allerlei ideeën: ze moeten mee tokkelen als we de deurbel nadoen, ze moeten als we boeeee roepen enge geluiden maken. En ze mogen met het slaapliedje meespelen.
In de video zijn beide versies van de spoken-compositie opgenomen!

Reflectie

De kinderen hebben ideeën over hoe ze de musici kunnen inzetten om hun eigen compositie nog beter te maken en spreken die ook uit.
Het is inmiddels een echt stuk geworden wat we zeker ook op de eind-uitvoering kunnen gaan spelen!

Leuk dat we nu al strijkerspartijen erbij hebben verzonnen, die kunnen we onthouden voor 4 juli wanneer de eind-uitvoering plaatsvindt.

19

Een klas vol spoken en strijkers

dag 19
7 juni 2012
Strijkers in de klas
Alle kinderen luisteren geconcentreerd
Video-compilatie van de les (5:41 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.