Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag zijn Petra (viool) en Michiel (cello) op bezoek.
Zij geven een concert op het schoolplein!

Observatie

De kinderen luisteren ademloos naar de 5 stukken die de musici spelen. Het laatste stuk is een joods bruilofts-feestlied, daarbij kunnen we dansen en meeklappen!
Erna gaan we naar binnen waar we in de klas een paar kinderen laten vioolspelen samen met de musici. De rest van de klas klapt en zingt mee.
De kinderen genieten erg van de muziek in de klas.
Ze horen de twee musici samenspelen en zeggen: 'Als je door elkaar heen gaat, dan komt er ook meer muziek uit. Met z'n tachtig-en, dan krijg je superharde muziek!'
Jamie T vraagt zich af hoe je als je viool en cello samen speelt ze allebei kunt horen. Hij signaleert een probleem: 'Dan kun je je eigen muziek niet meer zo goed horen.'
Dan bedenkt hij een oplossing: 'Dan moet je met het ene oor naar de ander luisteren en met het andere oor naar jezelf.'
Als Petra en Michiel allebei tegelijk een compleet verschillend melodietje spelen, vinden sommige kinderen het toch nog mooi, maar anderen zeggen: 'twee verschillende liedjes, dan krijg ik er wel hoofdpijn van.'
Ten slotte gaan we nog samen met de viool en cello 'belle mama' zingen, ook in canon en het gaat heel goed.

Reflectie

De kinderen zijn gefascineerd door de musici, er wordt goed opgelet en het was bijzonder hoe ze zich inleven hoe het is om samen muziek te maken. Ze voelden zich vrij er vragen over te stellen en zelf oplossingen aan te dragen.

18

Sinfonietta in de klas

dag 17
24 mei 2012
Concert op het schoolplein
Luisteren onder de boom
Robin speelt met de musici samen
Video van de les (2:44 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.