Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Twee lessen geleden waren de kinderen heel erg met spokenmuziek bezig.
Zullen we vandaag nog een keer luisteren naar 'danse macabre' en zelf spokenmuziek gaan maken?

Observatie

Eerst zingen we 'Belle Mama', want de kinderen willen het lied goed kunnen zingen voor moederdag! We moeten de tonen lang genoeg aanhouden, telkens vier tellen. Dat moeten we even oefenen!

Dan luisteren we de inleiding van Danse Macabre. Juf Iris stemt de viool net even anders dan normaal en laat horen dat het dan heel makkelijk is om die eerste maten te spelen: klinkt meteen eng en spannend!

Cees: "dat is van de Efteling van het spookslot ik wil het helemaal horen!"

We gaan kijken of we zelf een spoken-muziekstuk kunnen maken. De kinderen komen zelf met idee├źn en juf Iris ook.

Al gauw hebben we de volgende elementen:
- Boe zeggen
- De wind nadoen
- een piepende deur op de viool
- eng slaapliedje op de duimpiano's
- ding dong (kerkklokken)
- sluipende voetstappen
- begin van danse macabre op viool
- ritselen met de eitjes
- 5x op de triangel slaan

De kinderen bedenken zelf de volgorde van het stuk. In de video kun je het hele stuk horen!
Als afsluiting van de les luisteren we nog 'danse macabre' en gaan we er ook op dansen. De sfeer is uitgelaten. Cees roept de hele tijd dat de muziek niet uit mag.

Reflectie

Het spokenthema leeft heel sterk bij de klas: ze vinden het leuk en spannend.

Hier kunnen we zeker mee doorgaan, maar zingen blijft ook leuk dus waarschijnlijk moeten we ook zelf een spoken lied erbij gaan maken, naast de abstracte geluiden/instrumenten spokencompositie van vanmiddag.

17

Een klas vol spoken

dag 15
10 mei 2012
De viool samen met de muziek
Ogen dicht, luisteren!
Triangel speleen (Aafra en Jesse)
Spokenklas (3:58 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.