Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week was Diet op bezoek met haar viool. Zij leerde ons iets heel moeilijks: dat je een liedje ook in twee groepen kunt zingen maar na elkaar.
Dat heet met een moeilijk woord een canon.
Zouden we dat vandaag ook nog kunnen, zonder Diet?

Observatie

We zingen ''t Zonnetje schijnt....' met zijn allen, en dan proberen we het in canon. Het is heel moeilijk, maar gelukkig komt juf Patricia helpen.
'Vader Jacob' is ook een liedje dat in canon kan, dat kent iedereen heel goed en dan is het veel makkelijker!

We leren een nieuw lied: 'Belle Mama'. Ook bedenken we er bewegingen bij.

Dan gaan we dansen op hele andere muziek dan hiervoor: 'Beethoven 7', het tweede deel. We gaan eerst luisteren. Wat voor muziek vinden de kinderen dat het is?
Teun: 'Kasteelmuziek, met sluipers.'
Kind: 'Spokenmuziek'
'Enge muziek' en 'Heksenmuziek' worden ook genoemd. Wat zou er nu gebeuren als we gaan dansen?
De kinderen doen heksen na en spoken!
Juf Iris kent nog een stuk dat over spoken gaat èn met een viool gespeeld wordt (en orkest): De 'Danse Macabre'. Die luisteren we ook nog en we dansen. Spannend!

We sluiten af met 'Belle Mama', maar niet voordat we het ook nog als 'Belle Papa' hebben gezongen, naar een idee van Ginger.

Reflectie

De kinderen genieten nog steeds van zelf zingen en daar bewegingen bij verzinnen. Ook dansen vinden ze heerlijk.
Toen er Spoken- en Heksen-muziek aan stond zag je dat ze ook heel graag muziek luisteren met een verhaal.
Misschien dat we op Heksen- Spoken-muziek door kunnen gaan met Heksenliedjes en een Spokenorkest?

15

Belle Mama

dag 13
19 april 2012
Belle Mama zingen
Canon-BelleMama-Spoken video (2:39 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.