Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het is al bijna pasen, dus we gaan een lied leren over de Paashaas.

Verder mogen de kinderen ook laten zien wat ze met de viool hebben gedaan, en gaan we weer een muziekstuk luisteren om op te dansen.

Ook heeft de 'Muziekpaashaas' voor iedereen een instrumentje in de klas verstopt!

Observatie

De kinderen weten de liedjes van vorige weken nog heel goed. Ze hebben duidelijk geoefend!

Het nieuwe lied gaat zo:

De paashaas heeft een mandje, en komt hij op een dag
Verstopt hij eitjes in de tuin, die jij dan zoeken mag
En heb je ze gevonden, dan is het een beetje feest
Dan weet je, weet je zeker dat de paashaas is geweest.


De kinderen stellen voor om alle liedjes aan elkaar te plakken zodat we één groot lente-paaslied krijgen.

Dat proberen we, wat een lang lied!
Vervolgens gaan we in de klas zoeken naar alle paas-shaker-eitjes die zijn verstopt. Als je er eentje hebt gevonden mag je weer meezingen en spelen met het paaslied.

Dan besluiten de kinderen dat je ook nu de hele klas kunt dirigeren in het paaslied.

Justin en Aafra demonstreren nog dat zij deze week met de viool en de strijkstok hebben gespeeld, en dan is het tijd voor wat muziek. We luisteren naar de "Russische Paas-ouverture" van componist Rimsky-Korsakov. Sommige kinderen willen graag dansen, andere willen alleen maar luisteren.

Reflectie

Het zingen gaat heel goed, ook als we wat hoger proberen te zingen. De kinderen onthouden de liedteksten erg snel. Een aantal moet het nog een paar keer oefenen, maar uiteindelijk zingt iedereen mee!

De viool is nog steeds een heel groot thema in de groep, ze gaan er zeer voorzichtig mee om en zijn benieuwd wat ze er nog allemaal meer mee kunnen. Als je je vinger op de snaar legt terwijl er iemand anders strijkt, verandert de klank! Teun had hier meteen een theorie over. Hij zegt dat als je je vinger op de snaar legt, het anders klinkt omdat je dan nog maar een stukje van de snaar hoort. Deze week mogen ze dat verder proberen!

De dansers reageren meteen als de muziek versnelt. Ze zijn ook al veel stiller tijdens het dansen dan een paar weken geleden.

13

De paashaas heeft een mandje

dag 10
29 maart 2012
Als we zingen moeten er bewegingen bij.
Zoeken naar de muziek-paas-eitjes
Dansen op de paasmuziek
Als je niet wilde dansen mocht je ook gewoon luisteren
Hoor ons zingen en instrumenten spelen!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.