Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag gaan we weer zingen, dansen en met de viool spelen!

Observatie

We gaan het lied van vorige week herhalen. De kinderen hebben het lied gedurende de week nog gezongen en dat kun je wel merken! Iedereen doet mee.

Het nieuwe lied van vandaag gaat ook over de lente:

't Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon.
't Vogeltje zingt op heldere toon.
'Windje suist zo zacht, ja het zingt met ons mee.
In de wei dansen koeien met zijn twee,
Vrolijk klinkt mijn lied, wie zingt met mij mee?

Wat een hoop woorden! Als we er bewegingen bij bedenken onthouden we het vast beter. Dat lukt hartstikke mooi!

De kinderen laten zien wat ze met de viool hebben gedaan: eentje speelt en een ander dirigeert. Zelf bedacht!

Dan komt er muziek van meneer Copland over de lente. Een snel stuk en dan een langzaam stuk. Het snelle stuk is 'niet echt lente-achtig' volgens Teun en Fleur. Maar wel mooi.
Het langzame stuk is wel lente-achtig zegt Teun. Ze dansen met zijn allen.

Reflectie

De kinderen genieten van zingen en dansen. Volgende week gaan we met het thema pasen aan de slag, juf Iris vroeg of ze liever zingen of met de instrumenten een paaslied willen maken.
De instrumenten zijn wel gewenst, maar ze willen ook blijven zingen.

12

Lentedans

dag 09
22 maart 2012
Zingen met bewegingen
Dansen op de muizek!
Cees & Nina en Morris & Dena
Video-overzicht van de hele les
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.