Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vanaf deze week wordt de werkwijze in de klas van juf Patricia iets anders. De muzieklessen zullen meer een regulier en gestructureerd karakter krijgen en er zal minder intensief worden gedocumenteerd en gereflecteerd. In deze vorm staan we dichterbij de gebruikelijke werkwijze in het dagelijks onderwijs en
kunnen we straks vergelijken wat beide werkwijzes opleveren.
We blijven dus ook deze klas volgen en er zal na elke les een verslag verschijnen.

Vandaag is het uitgangspunt 'de lente', het thema waarmee de klas bezig is.
Deze keer staan zingen en bewegen centraal + luisteren naar een klassiek stuk over de lente + de introductie van een nieuw instrument: de viool.

Observatie

Over de lente kun je mooie liedjes zingen!

De kinderen zingen 2 liedjes die ze al kennen voor juf Iris.
Dan leren we allemaal een nieuw lied:

"Als het eerste plantje groeit,
de egeltjes weer spelen in het bos,
als de eerste krokus bloeit,
dan is het lente in het bos."

Hoe kunnen we het lied goed onthouden? Door er bewegingen bij te verzinnen. Al gauw is de hele klas een veld groeiende plantjes en bloeiende krokussen.

Meneer Beethoven schreef ook een lied voor de lente: de Spring Sonate. De kinderen weten niet wie meneer Beethoven was, maar als juf Iris het uitlegt snappen ze het heel goed: een componist schrijft muziek.
We luisteren naar het stuk en gaan dansen. Teun en Aafra dansen ook nog met zijn tweetjes voor de groep, net als Noor en Justin K. Wat voor muziek was het? Een beetje vrolijk maar ook niet, een beetje licht.

Wat voor instrumenten hebben we gehoord? Viool en piano! We hebben een viool gekregen voor in de klas, spannend! Alle kinderen voelen de viool, hoe klinkt hij, hoe ziet hij eruit?
Jesse: "als hij moe wordt moet hij terug in zijn bedje om te slapen".

De viool blijft in de klas zodat de kinderen de komende week ermee kunnen spelen. Ook mogen ze een naam bedenken voor de viool!
We sluiten af met 'Spring Song' van Mendelssohn waar we ook weer op dansen.

Reflectie

De kinderen dansen heel vrij, alleen of in groepjes. Ze luisteren naar de muziek, dat zie je aan de bewegingen, hoewel ze soms zo hard moeten lachen dat de muziek niet zo goed meer te horen is.

Het zingen van het lied ging heel goed en door de bewegingen konden ze de tekst beter onthouden.

De viool was een spannend cadeau: de aandacht en zorgvuldigheid was groot.

11

Viool van de Lente

dag 08
15 maart 2012
De viool van groep 1/2 A
Filmpje waar vooral veel dans in zit!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.