Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is juf Debby te gast. Zij heeft haar instrument, een mbira, meegenomen en speelt voor de kinderen.

Na het concert van Debby gaan we de vraag van Teun van vorige week beantwoorden: moeten we niet allemaal dezelfde gebaren afspreken als we dirigeren?

Observatie

Iedereen luistert héél geconcentreerd naar Debby. Als ze ook begint te zingen, schieten een paar kinderen overeind.

Wat zou er in de bol zitten?

'Een instrument waar allemaal instrumenten in zitten', zegt Jaimey.

Daarna wordt geraden dat het lijkt op het instrument dat wij gebruiken voor ons 'slaapliedje', de duimpiano's.

En, het klinkt anders als het uit de bol is! Veel zachter. Evita denkt dat het ook met het stokje (dat het instrument in de bol klemt) te maken heeft. Ze schudt met het stokje. Er komt geen geluid uit.

Teun stelt zijn vraag van vorige week nog een keer. Als we dirigeren, waarom doen we dan niet allemaal hetzelfde? Iris antwoordt dat ze er goed over na heeft gedacht en dat alle dirigenten met wie zij in een orkest heeft gespeeld ook voor bepaalde dingen hetzelfde gebaar maken. Dus het is wel slim dat wij dat ook doen. Wat doen jullie om de muziek te laten beginnen?
- Er wordt met de armen over elkaar heen bewogen. We spreken af dat we dan één keer doen om te beginnen.
Teun laat zien dat stoppen dan precies het omgekeerde is: armen uit elkaar en over elkaar houden om te stoppen.

Hoe we harder en zachter doen kun je in het filmpje bekijken, net als wat je kunt doen om de muzikanten om de beurt te laten spelen!

Kun je ook een muziekstuk dirigeren wat over iets gaat? Jelle zegt: mijn stuk heet 'olifantje in het bos'.

Jaimey vraag of we het niet met twee dirigenten kunnen doen die goed naar elkaar kijken, zodat iedereen het goed ziet. Dat gaan we na de vakantie bekijken!

Reflectie

Het concert van Debby was heel spannend en iedereen luisterde aandachtig!

Ook vonden ze het leuk om te bedenken waarom het harder klonk in de bol.

De terugkeer naar het dirigeren was mooi: het is een onderwerp dat bij veel kinderen leeft en iedereen wil wel de dirigent zijn!

Wel wordt het wat langdradig als we met zijn allen spelen met één dirigent: sommige kinderen moesten lang wachten. Volgende keer weer in groepjes?

10

Dirigent, dirigent

dag 07
23 februari 2012
Luisteren naar Debby
Luisteren
Wat zou er in die bol zitten?
Kijk! Net als onze duimpiano!
Nu klinkt hij zachter
Morris bedenkt hoe je 'zachter' doet
Joey de dirigent
Filmpje met concert Debby en dirigeren!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.