Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de groepslessen van vorige week zijn een hoop mooie dingen gebeurd.
Maar de kinderen weten alleen wat er in hun eigen groepje is gebeurd!

We gaan video's terugkijken van alle groepjes en erover praten. Wat zie je? Wat gebeurde er? Wat voor muziek maakten jullie?

Wat kunnen we daarna allemaal samen doen?

Observatie

Video kijken

Jesse was er vorige week niet en kijkt aandachtig. Zodra hij een instrument ziet is zijn interesse nog groter.

Jelle weet niet meer zo goed wat er vorige week was gebeurd, maar na het terugzien herinnert hij zich dat hij had bedacht dat de kinderen om de beurt moesten spelen ipv samen.

Ginger: 'Ze hadden afgesproken om om de beurt te spelen maar als je de video ziet spelen we toch door elkaar!'

Als ze zichzelf terugziet: 'Ze gingen steeds door, terwijl ik in mijn hoofd had bedacht wat ze moesten spelen, dat liet ik ook zien en dat deden ze ook precies zo, maar soms gingen ze door terwijl ze moesten stoppen.'
Het tweede groepje demonstreert aan de hele klas wat ze vorige week hebben gedaan: Ginger en Robin dirigeren een stuk. Het gaat heel goed en iedereen kijkt aandachtig!!

In het derde filmpje is Luca heel enthousiast om zichzelf te zien. Hij demonstreert ook met zijn handen hoe het ging, vorige week.

Het vierde groepje had een heel zacht stuk gemaakt, voor de muisjes. Dat vindt iedereen mooi!

Wat iedereen opviel is dat er veel werd gedirigeerd in de groepjes. Kunnen we dat met zijn allen proberen? Iedereen zoekt een instrument. Aafra gaat dirigeren.

Alle kinderen kijken goed en als er iemand niet kijkt, corrigeren ze elkaar. Als Joey gaat dirigeren ontstaat er verwarring: hij heeft een ander gebaar voor harder dan sommige anderen: Zijn gebaar voor harder ziet er hetzelfde uit als het stopteken van andere kinderen.

Teun vraagt aan het einde: 'Waarom spreken we niet allemaal dezelfde gebaren af?' Daar gaan we het volgende week over hebben.

Reflectie

De kinderen zijn heel betrokken bij de muziek: ze willen graag samen spelen en vonden het leuk om de filmpjes terug te kijken.

De volgende keer wel op groot scherm en misschien iets korter.

Het dirigeren van de hele klas was iets dat heel leuk was en ook goed ging, maar de volgende keer moeten we dat misschien in een cirkel doen zodat iedereen het echt goed kan zien.

09

Wij zijn een orkest

dag 06
16 februari 2012
Video kijken
Instrumenten kiezen
Het lijkt wel een orkest!
Naar de dirigent kijken
Samen muziek maken
Video kijken in het begin
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.