Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In deze groep werken Dena (bijna 6), Dani (4,5 jaar), Justin (4,5 jaar) en Indy (bijna 5) samen.

Vorige week hebben we samen gespeeld, maar ook met ons lichaam laten zien hoe je wilt dat de muziek klinkt.
Dirigeren, zo heet dat. In de klas waren heel veel idee├źn over hoe je dat kunt doen. Je kunt de muziek harder en zachter laten worden, en stoppen, en weer beginnen, en sneller.
Vandaag werken we in kleine groepjes, allemaal een half uur.
Hoe kun je nog meer de muziek organiseren? En waar komt de muziek vandaan?

Observatie

We gingen heel zacht spelen.

Dit stuk is 'zo zacht al de muisjes' zei Dani.
Dena: 'Zullen we het dan voor de muisjes spelen?'

Daarna gaan we harder spelen. Justin ging met zijn belletjes 'heel snel spelen'.

Daarna gaan we weer dirigeren, net als vorige week. Dena begint.

Daarna gaat Justin: hij wist gewoon hoe het moest, zei hij later (zie film).
Daarna is Indy nog gaan dirigeren. Wat voor stuk heeft zij gemaakt? 'Een hard stuk'.

Reflectie

De kinderen vinden het heel leuk om de muziek vorm te geven. Ze vinden het niet leuk als iemand bijvoorbeeld niet stopt terwijl ze dat wel willen (en aangeven met hun lichaam).
Het is heel leuk om zacht te spelen. Dat ging ook heel goed en iedereen vond het supermooi. Maar hard is ook leuk!
Als je dirigeert dan mag je alles bepalen. De concentratie is fascinerend om te zien.

08

Groep 4

dag 05
9 februari 2012
Instrumenten kiezen
Justin 1
Justin 2
Justin 3
Justin 4
Justin 5
Indy dirigent
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.