Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In deze groep werken Matthijs (4,5 jaar), Jaimey (6 jaar), Nina (4,5 jaar), Chantal (5,5 jaar) en Luca (4 jaar) samen.

Vorige week hebben we ontdekt dat een 'dirigent' de muziek kan beïnvloeden met zijn lichaam.
Dit is een manier om de muziek te organiseren. Op wat voor manieren kan dat allemaal? Vorige week hadden we ontdekt dat je de muziek kunt laten stoppen, starten, harder, zachter en sneller kunt laten gaan.
En eerder hadden we al verschillende klanken ontdekt.

Observatie

Kind A is bezig met op een andere manier spelen op de xylofoon. We probeerden het slaapliedje van eerder nog eens te spelen, maar het werd een eng slaapliedje, een zombieslaapliedje zelfs!

Chantal kijkt heel zorgvuldig naar de balletjes in de regenmaker. Die balletjes zitten ook in sommige andere instrumenten!

Luca wil heel graag dirigeren en houdt van snelle muziek. De rest speelt voor hem.

Reflectie

Deze groep was nog heel erg met klanken bezig, en niet zozeer met het vormgeven/organiseren van de muziek. Ze waren wel heel goed aan het luisteren naar de instrumenten en verzonnen nieuwe manieren van spelen (op het hout van de xylofoon!)
Echte onderzoekers dus. Luca was fanatiek als dirigent en vond het heel mooi als de rest speelde.

07

Groep 3

dag 05
9 februari 2012
Jaimey is jarig en speelt triangel
Verder in de gymzaal
Chantal ziet de balletjes
Nina zwaait als een dirigent
Matthijs speelt met zijn mond
Alsof hij een hond is.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.