Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In deze groep werken Teun (6 jaar), Morris (6,5 jaar), Aafra (5 jaar), Cees (4,5 jaar), Ginger (bijna 6) en Robin (5,5 jaar) samen.

Vorige week hebben we samengespeeld en met ons lichaam laten zien hoe je de muziek wilt hebben.
Dirigeren, noemde Teun dat.
Deze week gaan we in kleine groepjes apart werken, allemaal een half uur, om dit onderwerp verder te onderzoeken.
Het gaat eigenlijk om het organiseren van de muziek. Hoe doe je dat? En waar komt die muziek vandaan?

Observatie

Teun begint. Hij had vorige week het dirigeren bedacht en weet nog wel hoe het moet. De rest moet wel goed opletten! Het wordt een lachpartij als de muziek anders gaat dan gedacht.
Dan gaat Ginger voor de groep staan. Ze vindt het niet leuk als er kinderen doorspelen als zij al gestopt was.

Speelden de andere kinderen wel de muziek die zij wilde horen? Ginger: 'Ja'. Iris: 'Waar komt die muziek dan vandaan?' Ginger: 'Die zit in mijn hoofd.'

Aafra gaat dirigeren. Ze gebruikt daarvoor een stokje.
Als Morris al stopt met spelen is ze verontwaardigd: ik bedoelde alleen zachter, niet stoppen!

Dan gaat Morris dirigeren. Iris had verteld dat Jelle in de vorige groep had bedacht dat je ook om de beurt kon spelen. Dat lijkt hem ook wel wat. Alleen het is moeilijk om dat te laten zien zonder de naam te zeggen van wie er moet spelen!
Uiteindelijk moet ook gewoon iedereen tegelijk spelen.

Reflectie

De kinderen voelen een groot verantwoordelijkheidsgevoel als zij de dirigent zijn. Ze willen dan dat iedereen goed oplet en doet wat zij aangeven.

Soms is het moeilijk om heel duidelijk te laten zien hoe je wilt dat de muziek klinkt!

De muziek die je wilt horen, heb je zelf bedacht. In je hoofd.

06

Groep 2

dag 05
9 februari 2012
Hoe klinkt het ook alweer?
Aafra is de dirigent
Robin
Robin geconcentreerd
Goed naar elkaar kijken
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.