Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In dit groepje werken Justin (6,5 jaar), Jelle (5,5 jaar), Evita (5 jaar) , Jamie (bijna 5), Noor (5,5 jaar) en Joey (4,5 jaar) samen.

Vorige week hebben we met ons lichaam laten zien hoe we wilden dat de muziek klinkt. Dirigeren, noemde Teun dat.
Hoe ging dat ook alweer, en hoe kun je zo de muziek organiseren?
Vandaag werken we in kleine groepjes van 5 of 6 kinderen, in een apart lokaal. Per groepje doen we een half uur muziek.

Observatie

Jelle weet nog wel dat we samen muziek hebben gemaakt.
Justin vd W vult aan: We deden zo en zo (beweegt zijn armen). De rest weet het ineens weer: zo ging het!
We gaan het weer proberen en iedereen heeft een instrument.
Dan bedenkt Jelle dat het ook leuk is als we allemaal om de beurt gaan spelen.
Dat gaan we oefenen. Jelle noemt de naam van wie er mag spelen.

Iris vraagt of hij dat ook zonder te praten kan. De rest van het groepje weet dat de dirigent een stokje moet hebben: als je daarmee wijst dan weet diegene wel dat je moet spelen!
Dat gaan we ook proberen. Het klinkt heel mooi. Noor laat sommige instrumenten 2x spelen. Hoe wist ze dat de muziek zo moest klinken?
'Dat wist ik gewoon.' Had ze dat van tevoren bedacht? Ze schudt van nee.

Reflectie

Joey vond het moeilijk om in de muziekles te blijven, omdat we in het BSO lokaal zaten en daar staat heel veel speelgoed!
Maar toen hij een plek kreeg in het muziekstuk en van de dirigent moest spelen had hij daar wel heel veel plezier in.

Jelle had een hele eigen manier om de muziek te organiseren: hij bedacht dat je ook om de beurt kunt spelen in plaats van allemaal samen.

Noor vond dat een goed idee maar bedacht dat je dan niet per se allemaal maar 1x hoeft te spelen.

05

Groep 1

dag 05
9 februari 2012
Samen spelen
Kijken wie er wat gaat laten zien
Concentratie
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.