Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De vorige les had een aantal kinderen spontaan besloten dat het leuker was om samen je instrument te laten horen dan alleen!
Daarom gaan we vandaag samenspelen in groepjes, en ontdekken wat dat dan is, samenspelen. Hoe begin je bijvoorbeeld samen? En hoe stopt het stuk weer?
En moet je erg op elkaar letten als je samenspeelt?

Observatie

Jelle en Morris gaan samen spelen op de xylofoon, voor de klas. We gaan allemaal kijken hoe ze dat doen.
Ze vinden het mooi wat ze hebben gespeeld!
Muziekjuf Iris: Letten jullie op elkaar met het samenspelen? Jelle: Ja!
Ze spelen nog een keer.
Hoe kwam het dat jullie samen waren gestopt?
Jelle: We hadden genoeg gespeeld en toen ging ik stoppen.
Iris: Maar jullie stopten tegelijk!
Morris: Ja.

Heeft iemand anders gezien hoe het ging? Of ze op elkaar gingen letten?
Justin vd W: Met die stokjes, omdat Morris alleen maar moest wachten, omdat Jelle alleen maar slaat en dan gaat Morris slaan en toen gaat ie op een ander slaan.

Fleur en Teun gaan op de bongo's trommelen. Ook zij stoppen tegelijk!
Iris: Hoe ging dat? Hoe begonnen jullie?
Fleur: Samen
Wat gebeurde er?
Teun: Ik ging een beetje zorgen dat ik niet op haar stokjes ging slaan, en als zij een beetje op die (trommel) ging, ging ik op die (wijst naar de andere).

Daarna gaan alle kinderen in groepjes samenspelen. Het maakte niet uit hoe groot de groepjes waren.

Jaimey K, Luca en Justin K spelen samen op de xylofoon. Het stuk is lang.
Luca ziet het als een wedstrijd: Ik ga winnen, hé ik was eerder.
Iris vraagt of ze hebben gezien dat er op verschillende manieren werd gespeeld. Dat hebben de andere kinderen gezien: slaan met de stokjes en snel over de xylofoon heen 'wrijven'.

Later heeft een groepje jongens weer een stuk gespeeld. Justin vd W en Morris zitten erbij. Hoe kwam het nu dat ze samen waren gestopt?
Justin: Morris werd een beetje moe en toen gingen we stoppen.
Jaimey: We gingen zachter spelen en toen wist ik het.

Evita speelt met een jongen op de duimpiano. Als zij laten horen wat ze hebben gemaakt vinden alle kinderen het mooi, en zacht. Een slaapliedje!

Dan komen twee meisjes met de schudeitjes laten horen wat ze hebben bedacht.
Jaimy: De balletjes gaan heen aan weer aan de binnenkant en dan maakt het geluid.
Jelle: Ze hebben een andere kleur maar klinken niet anders.
Jaimy K: Kleine maakt ander geluid dan de grote.
Teun: Grote is donkerder en de kleine is lichter.
Luca: Muziek om te rennen. (in tegenstelling tot de slaapmuziek van eerder, io)

Reflectie

Het was leuk dat er meer activiteit in de les zat dan de vorige keer.
De kinderen vonden het fijn om in groepjes te werken.

Ze zijn gek op de instrumenten! Ook vandaag merkten we weer dat er een groot leeftijdsverschil in de klas is. De oudere kinderen letten meer op elkaar bij het samenspelen. De jongere kinderen wilden ook niet uit zichzelf stoppen met spelen, terwijl de oudere dat met oogcontact met elkaar lieten gebeuren.

03

Samenspelen

dag 03
26 januari 2012
In groepjes
Samen spelen is naar elkaar kijken
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.