Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Uit het geschilderde werk worden vormen genkipt en aan elkaar verbonden met de splitpennen.
De een maakt er een vlieger van, de ander een hoedje en een van de meisjes heeft er een pop van gemaakt.

32

knippen en verbinden

dag 13
4 oktober 2007
we zijn goed bezig
kijk een 4
hier de 4 aan een ander werk
ik heb een pop gemaakt
alle werkjes bij elkaar
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.