Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We kijken naar de film "Die lauf der Dinge"Er komt van alles los in de kinderen en er wordt van alles geroepen zoals:Hij maakt geluid omdat hij het wiel aanraakt.Hij overstroomt, ja maar dat moet juist denk ik, als het gaat spuiten roept een van de kinderen "Hij plast" uiteraard wordt daarom gelachen. De kaarsjes gaan branden reactie: > klein vuurwerkje, het gaat in de fik, vuurtje gaat het aanraken, ja piu dan gaat ie zo al voor het kanon-schot, hij gaat knallen jongens, bijna, ja bijna, hij knalt dus niet.
Dadelijk gaat het overlopen, die stoel gaat omvallen kijk maar, ja dan kunnen de muisjes er over lopen.
Dan komt er stoom reactie: > heet water is dat, ja dampen.
Spannend wat gaat er nu gebeuren, wanneer gaat hij nu vallen? Doelpunt, (armen in de lucht)
Ik zei toch hij gaat in de kaars vallen, auto met kaarsjes erop gaat bijna racen, ja de raceauto gaat scheuren zometeen.
Die wereld gaat ontploffen, ook onze wereld gaat ontploffen.
Het vuur verspreid zich verder en de kinderen zien er van alles in, reactie:> golven van vuur, alles gaat in de brand, ik zei toch hij flikkert naar boven en nu gaat hij vliegen.
Ik zie een vis, is dat een vis? ja een vuurvis, dat zie je toch wel.

29

bios

dag 13
4 oktober 2007
filmpje kijken
licht uit film aan
hier keken we naar
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.