Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Geertje maakt met de kinderen langs de werkjes een soort reisje.
Ze zijn erg enthousiast een aantal jongens krijgen het helemaal te pakken met de draden. Een zegt dat het een laser-machine  wordt , overal waar hij langskomt wordt de laserdraad vastgemaakt, van stoelen naar trapleuningen en weer terug naar het kunstwerk.
Het nieuwe groepje dat daarna meeging naar de aula pakte daar de draad snel op.
Alle kinderen gaan gelijk hun eigen gang in de aula, er wordt ook steeds nieuw materiaal bij gepakt.
Het jongetje van de theepot heeft er een heel verhaal bij. "De draad om de deksel houdt hem vast, maar hij kan ook nog open hoor, het is om te vangen maar ook om water naar de douche te brengen met de roze draad, en die draad is de shampoo, en bij de afwasborstel kun je je afdrogen.

28

reis in de aula

dag 12
2 oktober 2007
de reis van de draad
lasermachine en een ...?
draadsporen
draadsporen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.