Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Met zijn drietjes maken ze het gekochte voorwerp uit de kringloopwinkel vast. Het ding was best zwaar dus hulp was geboden.
De samenwerking verliep ook hier uitstekend, er werden aanwijzingen gegeven: ‘zo moet het, houd jij hem nou vast dan kan ik hem aan de tak vastbinden’. De jongens zijn het er nog niet helemaal over eens wat het nu precies is, voorlopig houden ze het maar op een boomhuisje.

19

boomhuisje

dag 10
25 september 2007
zullen we hem hier vastmaken
ik houd hem vast leg jij de knoop
zo gaat hij goed
hij zit vast hoor
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.