Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag gaan de kinderen werken met papiermaché dat ze zelf gaan maken. Eerst gaan ze papier scheuren en daarna vermengen met water en lijm. En daarna lekker met een tak roeren. Wat een glibberige handen krijg je daarvan. Je mag ook lekker vies worden.
Hele bollen werden er op de takken gemaakt. Plop, plop. daar valt een bol op de grond. Hoe lossen we dat op? Kom, we gaan er wc-papier en draad omheen wikkelen.
Hele takken worden met elkaar verbonden.
Opeens gaat een jongen een kabelbaan maken tussen twee takken. Kijk, ik heb een kabelbaan gemaakt!
Hij trekt aan het touw en het hele werk begint te bewegen.
Hé, het lijkt wel een wiebelnest!!!!

10

samenwerken in 't atelier

dag 06
11 september 2007
samen wikkelen
hoe doet hij dat
papier mache of toch wikkelen?
het nesthuisje
met z'n allen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.