Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Impressies van de kinderenAluminiumMohammed (grote) > mama gebruikt het om eten naar de buurvrouw te brengenRey > het is een egelsteen, die is wakker geworden. Een hele grote egelsteen Gulizar > het is een bloem die groeit (over haar aluminiumwerk)Nishat & Soulaimane > hele gevaarlijke leeuws ( hebben een leeuwenhol gemaakt)Knippen, plakken etcAli > vliegtuig, de draadjes zijn de motor van het vliegtuigDieuwertjeIn een terugblik op week 1 van het project merkten we dat de eerste dag ontzettend goed ging mede omdat het een nieuw project was. De kinderen waren uiterst geconcentreerd en voor ons was alles nieuw; de omgeving, de kinderen en het team. De tweede dag ging wat minder goed, maar dat mag. Vandaag begonnen we vol goede moed. Ook de kinderen stonden op tijd in hun ateliers kleding klaar. Voordat ze naar het atelier gingen bleven ze nog even met Marjon bij de fotogang staan om zichzelf en anderen te bewonderen.Elk kind kreeg een rol met aluminium folie waarmee ze mochten doen wat ze wilden. Er kwamen erg leuke dingen uit de een bleef staren naar een uitgerolde rol glimmend papier, de ander maakte er een tuniek van en nog een ander maakte egelstenen. Na de pauze mochten ze andere materialen verwerken in de aluminiumfolie sculpturen, alleen in de praktijk bleek dat ze liever een heel ander beeld maakten. Uit tijdschriften, met touw en folie werden collages gemaakt. Nu staat alles nog uitgestald voor de ouder avond en woensdag zullen we zien of we het gaan voortzetten of met iets anders beginnen
MarjonHet liep anders dan de plannen die gemaakt waren.Hamid had voor alle kinderen een rol aluminiumfolie meegenomen en heeft een klein beetje laten zien wat je kunt doen met het materiaal.Daarna waren de kinderen aan zet. De een voluit, met groot werk, de ander op bescheiden schaal, met kleine rolletjes en balletjes. Aluminiumfolie overal.Er kwamen vele toevallige dingen tot stand en de kinderen waren verwonderd over het materiaal. Ik was verwonderd over de concentratie waarmee de kinderen aan het werk waren.Ik moet afwegingen maken, laat je twee jongens doorgaan die met veel fantasie een berg folie te lijf gaan? Hoe krijg ik dit meisje in haar eigen energie?Na een tijd intensief werken is het tijd voor een pauze om buiten te spelen en te eten.Daarna worden de aluminium werken veilig weggezet en gaan we met papier/karton/tijdschriften en draden plakken en knippen. Zelf dacht ik dat we de aluminium werken met papier en draad zouden verbinden. Met deze materialen zijn de kinderen betrokken en geconcentreerd bezig. Er moeten problemen overwonnen worden omdat de kinderen dingen willen verbinden met elkaar. Hoe doe je dat.Om 11.15 uur is de koek op en gaan we naar de klas terug.We kunnen nu rustig omkleden en de kinderen mogen een werkje uit de kieskast halen.Er is een saamhorig gevoel.S middags komt Salahedinne mij halen, met een grote lach op zijn gezicht,loopt naar het raam en wijst naar de overkant…..Juf….AAALUUUMIENIOEM…… , aan de overkant zie je de berg in ons atelier liggen.We zijn er nog niet op uitgekeken.

HamidSpelen, fantasie, chaos, abstractie, persoonlijkheid.......1.Elk kind heeft een rol aluminiumfolie gekregen. Er werd een korte demonstratie gegeven wat je met het materiaal kunt doen.De kinderen hebben verschillende vormen gemaakt met het aluminiumfolie. Er was geen opdracht. Wat de kinderen maakten was helemaal vrij.2. Elk kind heeft een tijdschrift gekregen en ze mochten kiezen uit een vel wit papier, een stuk karton, zwart papier of verpakkingsmateriaal.De kinderen mochten plaatjes uit het tijdschrift uitkiezen die ze aanspraken. Deze plaatjes werden uitgeknipt en opgeplakt en vormden zo nieuwe beelden.Wat in zowel stap1 als stap 2 heel duidelijk zichtbaar was, was de identiteit van het kind. Ongeacht met welk materiaal of met welke techniek er gewerkt werd, was de persoonlijkheid van het kind duidelijk te zien. Terwijl het ene kind spelenderwijs samen gaat werken met een ander kind en hierbij heel expressief en druk te werk gaat, was het andere kind perfectionistisch en voorzichtig. Deze verschillende benaderingen, manieren van werken, manifesteerden zich bij verschillende materialen. Het werken met bovenstaande materialen creeerde de mogelijkheid om de kinderen vanuit een andere hoek te zien en ze zo beter te leren kennen. Kinderen hebben veel meer gevoel voor realistische abstractie dan waar het onderwijssysteem vanuit gaat. Dit afgezien van hun achtergronden. In de chaos mede verorzaakt door het korte concentratievermogen en de liefde voor spelen laten de kinderen beelden achter die voor mij een universele waarde hebben. De kinderen hebben elkaar en ons veel geleerd.

05

aluminium

dag 05
10 september 2007
spelen met de spiegeling
draagbare sculpturen
spelen in het leeuwenhol van folie
verder werken met andere materialen
het resultaat
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.