Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De slootermeerschool doet mee aan het Reggio Emilia project.

1e voorbereidingsbijeenkomst. Woensdag 22 augustus. We zijn er allemaal. Allemaal vakantie gehad, Hamid vader geworden. Esther en Dieuwertje hebben problemen met de stagetijden en school. Op school zijn de ICT ers druk bezig geweest met het instaleren van de programma’s. We lopen samen de chequelist door. Wat moet er nog geregeld ? We maken veel afspraken. Het lijkt ons handig om een ouderbijeenkomst te organiseren. Dit gaan we doen op 28 aug. Er moet snel een uitnodiging de deur uit. Die dag gaan stelt het team zich voor aan de ouders en leggen we alles uit. Daarna gaan Hamid, Dieuwertje en Esther kijken hoe de software werkt .

01

Algemeen

dag 01
20 augustus 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.