Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

TOEVAL GEZOCHT - OBS De Piramide

Edam

TOEVAL GEZOCHT is een grootschalig project voor jonge kinderen met 15 kunstenaars op 15 scholen verbonden aan de tentoonstelling van Heringa/Van Kalsbeek in het Stedelijk Museum. De werkwijze is geïnspireerd door de Reggio Emilia-benadering. Op basis van de analyse van het werk van het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek zijn vraagstellingen geformuleerd en uitgewerkt. Hiermee werken vijftien geselecteerde beeldend kunstenaars samen met een team gedurende zes weken op even zoveel basisscholen in Noord-Holland wekelijks twee dagdelen met één groep leerlingen in de leeftijd van 4 – 7 jaar. De kinderen zijn vanaf het eerste moment protagonist. Hun onderzoek en experiment geven de richting aan. Hun gedachten, hypotheses, strategieën, ideeën, werkwijzen, vragen en voorstellen vormen het brandpunt en onderwerp van onderzoek en documentatie van het project. Dit onderzoek naar de verbinding van de expressieve talen van jonge kinderen met de artistieke talen van Heringa/Van Kalsbeek wordt op iedere school begeleid door een kunstenaar, een leerkracht en twee stagiaires van de Academie voor Beeldende Vorming en de PABO. Werkstukken van de kinderen en documentatie van het proces worden na afloop geëxposeerd in het Stedelijk Museum.

Beeldverslag

C.A. Wertheim
studeerde aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam (1979 – 1984) en de Ateliers ’63 te Haarlem (1984 – 1986).
De afgelopen decennia heeft zij geëxposeerd in musea en galeries in binnen- en buitenland.

Na haar klassieke scholing in tekenen, schilderen en grafiek, heeft zij een serie werken gemaakt die commentaar levert op bekende en minder bekende werken uit de schilderkunst. Sommige van deze werken zijn een liefdevolle ode aan het origineel, andere maken een kritische kanttekening.
De laatste decennia heeft zij zich steeds meer toegelegd op het maken van zelfportretten. Door zichzelf als uitgangspunt te nemen voelt zij zich vrij om te experimenteren met een groot scala aan materialen en stijlen. Vrijheid door beperking. Het zelfportret is bovendien zeer geschikt als projectiescherm voor ideeën, fantasieën, herinneringen en emoties. Onaanzienlijke materialen, restanten van het dagelijks leven, zoals b.v. oude enveloppen, papieren tasjes, deksels en doppen combineert zij met (gemanipuleerde) beelden van haarzelf, geprint, getekend of geschilderd op stof en papier. Zo ontstaan soms vrolijke, soms melancholieke collages, die niet alleen iets over haarzelf vertellen, maar ook iets over de wereld waarin zij leeft. Op dezelfde manier heeft zij de afgelopen tijd een aantal (bloem)stillevens gemaakt.
Voor meer informatie zie: www.c-a-wertheim.com


Daniel Levi
Tot voor kort waren de keramische objecten van de uit Israël afkomstige Levi sterk beïnvloed door de grillige architectuur en het landschap van Yemen, het geboorteland van zijn ouders. Deze werken ademen de sfeer van de Oriënt en doen wat grillige constructies, kleur en materiaalkeuze betreft, sterk denken aan de sprookjesachtige, Yemenitische huizen, waar vaak geen architect aan te pas is gekomen. Zijn verblijf op de Antillen vormde een nieuwe inspiratiebron. De werken vertolken de stilte van de zeebodem, die verraderlijk en weldadig tegelijkertijd kan zijn. Een synthese van schoonheid, speelsheid en gevaar.  

Onlangs bezocht Daniel Levi Myanmar en Peru. Tijdens zijn verblijf in Myanmar raakte Levi sterk beïnvloed door de culturele rijkdom en architectuur in dit verscheurde land. Hij raakte bedwelmd door de spirituele kracht van de getormenteerde bevolking. In de gevoelige en warme atmosfeer van dit werk steken grimmige accenten de kop op, zoals rode helicopters, die de zoete droom wreed verstoren. In zijn nieuwste werk combineert Levi de indrukken uit beide reizen. De werken zijn niet meer uitsluitend objecten maar vormen soms ook een medium waarop fotomontages worden vertoond: objecten die objecten reflecteren. Deze reflecties lijken de associaties of projecties te zijn die onze blik nu eenmaal onontkoombaar beïnvloeden.

 

 

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.