Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In de eerste helft van de ochtend hebben we in groepjes met licht en donker gewerkt.Bertrand: "ik heb zwart nodig, ik ga weer fantasie maken"."Fantasie, fantasie..." (liedje)Rogier tegen Bertrand: 'Hoe heb jij die paars gekregen?'

Bertrand: 'Fantasie! gaat zingen: Fanasie, fantasie, fantasie...
'Heel goed wachten, dan komt paars'.

Reflectie

Jette Hofman

Vandaag hebben we de besloten om de kinderen die willen schilderen meer te gaan begeleiden met de kwasten en de verf. Om te voorkomen dat de verf in de verfbakken na vijf minuten bruin is, heeft eva er voor gezorgd dat ze bij eva om nieuwe verf vragen en deze alleen krijgen als de kwast schoon is. Een heel ouderwetste manier om structuur te verkrijgen maar het werkte heel erg goed.
Op deze manier waren de kinderen niet alleen maar bezig met de techniek van het scdhilderen, maar ook met de meer inhoudelijke kant hiervan.

42

dinsdag 02-10-07

dag 13
2 oktober 2007
Maren
Iris
Rogier en Bertrand
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.