Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kleine hoek is een stilte hoek, waar kinderen die klein en prutserig willen werken rustig hun gang kunnen gaan, zonder gestoord te worden door rondrennende kinderen of andere verstoringen van die aard.

In de middag, na het jutten, zijn we met de oudste kinderen bij elkaar gaan zitten en hebben we geprobeerd om zo blind mogelijk een molletje te maken van klei. Dit was een concrete opdracht waardoor de kinderen zich zichtbaar beter focussen en beter wisten waar ze aan toe waren. (zo zijn ze het gewend)
Er kwamen leuke dingen op gang, helaas was het al snel twaalf uur en hebben we besloten hier volgende week weer mee door te gaan.

Reflectie

Het is echt opvallend hoe zelfstandig de kinderen bezig zijn. Ik heb geen idee of het voor hen echt duidelijk is wat ze aan het doen zijn maar de handelingen staan vaak van te voren al vast :'ikga nu dit doen, straks dat en daar na...enz.
Het isalleen jammer dat ze te vaak erg vanzelfsprekende oplossingen bedenken voor 'beeldende problemen'.

Om de kinderen wat meer zelf te laten zoeken en uitvinden hebben we besloten om het kant-en-klare materiaal uit de materiaalkasten te halen en ze enkel te laten werken met hun eigen verzameling en wat handige verbindingsmaterialen zoals tape, draad, touw,papier enz..
We hopen dat ze op zo'n manier meer zelf gaan zoeken naar oplossingen.

23

vrijdag 21-09-07

dag 09
21 september 2007
stille hoek, kleine maaksels
het blind kleien van een mol
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.