Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

aandag 17 september 2007 Eva Rijs
doelstelling: Persoonlijke verzameling meer naar voren brengen.Dagverloop:
Ochtend: Maren is van vakantie terug. Roos laat de klas uitleggen wat er in het atelier wordt gemaakt en gedaan. Daarna bespreekt Roos wat er allemaal met een verzameling gedaan kan worden. Er wordt genoemd; spelen, wat maken, verkopen, gezichten erop tekenen, breken.Middag: Bertrand en Finn, tekenen samen op een vel tijdens de inbreng van de spiegels; ‘Jij tekent een doolhof, dat (wijst) is giftig, kijk gaat hier heen, ‘Ik moet ook nog een kruis maken.' ‘Dat is een schat.' ‘Kruis is omdat het giftig is wat hier ligt.' ‘Neppe schat, hier een echte, heel stevig in de grond.' ‘De grootste is de echte schat.' ‘Groene is het doolhof.'

Goede punten: werk kwam uit de dozen, overstijgt versiering. Meteen enthousiast aan het werk. Kleine groepjes werkt goed. Voor de pauze zijn er goede dingen ontstaan, vruchtbaar, hard gewerkt.
Spiegels ingebracht: om nieuwe input aan te reiken, nieuwe prikkeling. We hadden opnieuw willen jutten helaas liet het weer dat niet toe.

Reflectie

Goede punten: werk kwam uit de dozen, overstijgt versiering. Meteen enthousiast aan het werk. Kleine groepjes werkt goed. Voor de pauze zijn er goede dingen ontstaan, vruchtbaar, hard gewerkt.
Spiegels ingebracht: om nieuwe input aan te reiken, nieuwe prikkeling. We hadden opnieuw willen jutten helaas liet het weer dat niet toe.
Eyeopener: Structuur aanbieden tijdens een nieuwe prikkelingen. ik ben heel blij met deze dag en vind dat het eigenlijk heel goed gaat. De ochtend was leuk maar ik miste wat inhoud/diepgang in waar ze mee bezig waren. Voor mijn gevoel is er dan toch weinig gelegenheid of rust om op een gevonden thema of onderwerp in te gaan.
De tweede helft van de ochtend verliep zeer chaotisch en rommelig , dit komt voor een groot deel door de dag van de week, het weer, en vele andere factoren waar we geen controle over hebben, maar zeker speelt de indeling van ons atelier, gebrek aan structuur (in de practische dingen) hierbij een grote rol. Tot nu toe probeerde we de vrijheid wat in te kaderen doormiddel van het geven van , door de kinderen aangegeven thema's (zoals de mollen , insecten enz..). Nu kwamen we erachter dat dit op een veel directere manier kan, namelijk door de indeling van de werkruimte. Bijv door gebruik te maken van werkhoekjes die een hele specifieke werkvorm afdwingen en zo misschien een handvat/ leiddraad kunnen zijn voor ieders individuele onderzoek.
ik ben erg benieuwd.
jette

20

maandag170907

dag 08
17 september 2007
soep
dozen
spiegels
eigen verzameling (in doos)
Kinderen blijken een duidelijk eigen fascinatie te hebben ontwikkeld.
ontdekking van de slurf gaat door....
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.