Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In de pauze hebben roos eva en ik de verzamelde buit van de kinderen netjes uitgestald op de grond om de voorwerpen meer waarde en aanzicht te geven.Dit werkte! Toen de kinderen na de middagpauze het atelier binnenstormde slaagde ze een kreet van verbazing dat zij die museumstukken zelf hadden gevonden!Wat is verzamelen?

'Dat je alle dingetjes bij elkaar legt, zoekt, bewaard, niet afpakt, niet door elkaar doet, op een rijtje.'

In een grote kring, om de verzameling heen, hebben we geprobeerd om de verzameling met z'n allen te bespreken en een soort van rangschikking aan te brengen die verder gaat dan alleen materiaal bij materiaal. Dit bleek heel moeilijk te zijn.

Reflectie

Maandag 3 sep. Onderdompeling in het atelier
Het was een hectische, leerzame dag. We hebben veel moeten uitproberen en aftasten , zowel de kinderen als wij als ‘begeleiders'. We hebben de kinderen vandaag proberen kennis te laten maken met het begrip ‘verzamelen'. Op de vraag ‘wat is een verzameling?'kregen we antwoorden die de indruk wekte dat de kinderen heel goed op de hoogte waren van het begrip. Toch was het voor hen moeilijk het begrip eigen te maken en hier echt iets mee te gaan doen, ik denk ook dat het een tijd duurt voor dat zo'n nieuw begrip op z'n plaats valt. Verzamelen doen we wel, maar gericht verzamelen, om echt een lijn of overeenkomst te zien in wat ze verzameld hebben lijkt moeilijk.We zijn met de kinderen naar buiten gegaan om voorwerpen, of wat dan ook voor een dingen te verzamelen. De jongens kwamen al snel met enorme stukken boom achter zich aan gesleept en de meeste meisjes waren meer gericht op kleine, prutsige, kleurrijke dingenAlle kinderen echter hadden een grote fascinatie voor de molshopen. Ook rupsen en torren genoten de aandacht en werden dan ook zorgvuldig bij de verzameling toegevoegd.Het gesprek na de pauze over de verzamelde buit verliep wat stroef; Het was een te grote groep om een echt gesprek opgang te kunnen brengen en de kinderen waren onrustig en snel afgeleid. We besloten de groep te splitsen in vier kleinere groepjes waar er meer rust en concentratie was om het over de verzameling te hebben. Hoewel deze ,meer intieme, setting goed werkte voor de rust en concentratie hadden de kinderen genoeg van al het gepraat en geanalyseer, ze wilde iets maken. Omdat eva en ik op deze manier ook moesten begeleiden was er niet veel ruimte meer voor documentatie, dat moeten we morgen anders doen.

Jette Hofman

07

3 september 2007

dag 04
3 september 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.