Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Melanie en Jasper staan bij de lichtbak met rood (eiland-wolvenverblijf). M.: "het lijkt net een schelp... ik kan ook hele mooie golven maken". Maakt met een kwast met rode verf golfbewegingen op de plexiglas plaat.J. "Ik kan een zwembad maken van golven". Begint daarna te stippen met de kwast. "Ik ga regen maken, dan kunnen ze lekker nat worden... regen... overal regen...". Wat gebeurt er met het regenwater in het zwembad? J.: "Dan wordt het gewoon een beetje hoger! Nu ga ik de zee maken, daar mogen ze inzwemmen... paars is de zee... wauw, vet mooi!... ja door elkaar... Dit wordt de mooiste dag van mijn leven!" M."De mooiste dag van mijn leven is verjaardagen!" J."Ik ga eerst paarse golven, dan roze doorheen, dat wordt mooi". Zingt: "golven, golven tuu tuu".
M. "Dit is toch een hele mooie kleur!" J. "Ja, dat is in de mode, een beetje... dacht ik". Doen het licht van de lichtbak aan en uit. M."Als je hem zo doet (uit) wordt het een verrassing". Dit blijven ze even herhalen.

Er zijn nog wat kinderen bij de lichtbak komen staan en Jasper heeft een stukje zilveren netstof gevonden, waar hij iets van af wil knippen. Eerst doet hij dit staande, daarna gaat hij er bij zitten en als hij het weg wil leggen omdat het niet lukt, help ik hem. Als hij het stukje stof op de lichtbak legt, gaan Ilse een Julia er meteen met de kwasten met verf overheen. J."Ik heb een idee... eerst verven... weghalen... een mooi versiertje... WAUW BUBBELS, ik heb bubbels gemaakt!" Ilse: "Ja, bubbels maken" Een hele tijd lang maken ze steeds opnieuw bubbels door het stukje stof te verven en weer weg te trekken, ze zijn erg blij met de resultaten. Gaan de bubbels opdrogen of verdwijnen? J."ik denk verdwijnen". I."opdrogen". J."het lijkt wel een doolhof". En als de bubbeltjes samen een grotere bubbel worden, zegt J. "Het is een virus geworden!" J. "Je moet het rustig doen" (de stof weghalen). I."Nee, snel". J."Dan gaan de bubbels stuk!" Nog even proberen ze hoe bubbels nog meer stuk gaan (met je vinger, blazen) en dan is het opeens over.

Ivana

71

bubbels

dag 14
3 oktober 2007
golven
Jasper knipt zilveren stof
bubbels die een doolhof/virus worden.
net een schelp
hoe bubbels verdwijnen/ het bloemengebeuren van Isis
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.