Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen hebben bij de dia-show van vanochtend gezien dat het houthoekje nu 'het beestjespaleis' heet. Zo hadden Britt en Anne de stronk genoemd waaraan ze werkten.

We hebben de tafel waar het palet op stond weggehaald en het palet nu op twee lage kistjes gezet. Hierdoor kunnen de kinderen er beter bij. Boven het palet hebben we een stronk gehangen die de kinderen buiten hadden gevonden.
Alle losse spullen op het palet hebben we er af gehaald en in een bak gelegd. We hebben aan de kinderen verteld dat ze deze nog wel mogen vastmaken, maar dat alles wat los zit weer wordt weg gehaald.

Linda

Myo en Mila hadden nog nooit getimmerd zodat ik ze een lesje heb gegeven hoe dat nu moest. Mila probeerde heel secuur de spijkertjes er in te timmeren maar had daar nog niet zoveel timmerkracht voor zodat ze het vrij snel opgaf. Myo had de slag gauw te pakken en ging een tijdje geconcentreerd aan de gang.
Mink en Ray zijn met een theedoosje bezig. Ze hebben er spijkers in gedaan en gieten er allemaal plak in. "weet je waarom daar allemaal plak in zit? Dat is een slootje en daar kunnen allemaal mensen in.
Mink giet er doorzichtige lijm in en Ray witte. Mink: "He, mijn lijm heeft jouw lijm verdronken"
Later werden er nog meer materialen in het doosje gedaan.

Elma

Reflectie

Het gaat heel goed met het timmeren.

Linda

49

beestjespaleis

dag 12
26 september 2007
Myo aan het timmeren
Mila met de hamer
het beestjespaleis
het bakje van Ray en Mink
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.