Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

TOEVAL GEZOCHT - Mariaschool

't Veld

TOEVAL GEZOCHT is een grootschalig project voor jonge kinderen met 15 kunstenaars op 15 scholen verbonden aan de tentoonstelling van Heringa/Van Kalsbeek in het Stedelijk Museum. De werkwijze is geïnspireerd door de Reggio Emilia-benadering. Op basis van de analyse van het werk van het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek zijn vraagstellingen geformuleerd en uitgewerkt. Hiermee werken vijftien geselecteerde beeldend kunstenaars samen met een team gedurende zes weken op even zoveel basisscholen in Noord-Holland wekelijks twee dagdelen met één groep leerlingen in de leeftijd van 4 – 7 jaar. De kinderen zijn vanaf het eerste moment protagonist. Hun onderzoek en experiment geven de richting aan. Hun gedachten, hypotheses, strategieën, ideeën, werkwijzen, vragen en voorstellen vormen het brandpunt en onderwerp van onderzoek en documentatie van het project. Dit onderzoek naar de verbinding van de expressieve talen van jonge kinderen met de artistieke talen van Heringa/Van Kalsbeek wordt op iedere school begeleid door een kunstenaar, een leerkracht en twee stagiaires van de Academie voor Beeldende Vorming en de PABO. Werkstukken van de kinderen en documentatie van het proces worden na afloop geëxposeerd in het Stedelijk Museum.

Beeldverslag

Patricia Kaersenhout
Patricia Kaersenhout (Den Helder 1966) is opgeleid aan de Rietveld academie in Amsterdam en werkt met een breed arsenaal aan materialen en technieken. Ze noemt zichzelf een “Jack of all trades” en wil met haar werk vooral vragen oproepen, vragen over kijken en niet zien bijvoorbeeld.  Hierbij spelen taal en titels vaak een leidende rol.  Zo inspireerde het boek, van Ralph Ellison, Invisible Man over het niet zichtbaar zijn van Afro-Amerikanen in de USA, haar tot een zoektocht naar haar eigen onzichtbare vader. Kaersenhout over haar werk: “ In mijn werk neem ik de vrijheid om bestaande afbeeldingen en bestaande teksten als een patchwork samen te voegen tot een nieuw verhaal. Mijn geheugen is een labyrinth van feiten en fictie waarin ik graag ronddwaal, zonder me bezig te houden met de vraag wat waarheid is. Dat laat ik liever aan de beschouwer over.”

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.