Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Einde van de ochtend: het werk is gegroeid.

Het Grote Werk is nu kindshoog en nog niet af. De kinderen moeten stoppen maar zouden het liefste doorbouwen! Kijk en geniet...

42

Het groeiende grote werk

dag 10
25 september 2007
vastzetten van Arenzo's deel
iedereen leeft mee
ho, ik word meegewikkeld
basis moet nog steviger
detail
zo staat ’ie nu
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.