Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Zaagsel

Er is vandaag niet alleen met draad en hout gewerkt. Een groepje is aan de gang gegaan met zaagsel. Ze wilden daar iets van maken maar het ging niet zoals zij wilden. "Het blijft niet plakken" was de klacht van Nora, Anna en Chantal. De oplossing stond al in het lokaal: een bak met behangerslijm. Samen met Juf Hanneke hebben de meiden het zaagsel door de lijm gemengd todat er een dikke pap ontstond. Lekker knoeien dus. De pap is vervolgens in kleine plastic bakjes gedaan. Benieuwd wat het wordt!

41

Zaagsel

dag 10
25 september 2007
het plakt ook aan je hoofd
het schaven van het krijt
schaven
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.