Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Ook deze keer zijn we in de kring begonnen. Een aantal kinderen had nieuwe spulletjes mee: kastanjes, schilletjes van cashewnoten en zakjes fijngeweven stoekrijt. Jan had drie prachtige koffertjes gemaakt waarin hij met heel veel zorg een aantal schatten had uitgestald. Nora had poeder gemaakt van stoepkrijt en had het meegenomen in een zakje. Kunstenaar Irma liet vervolgens in een boek zien dat de kunstenaar Wolfgang Laib ook gebruik maakt van poeders. Deze poeders verzamelt hij van het stuifmeel van bloemen. Jelle was met name geïnteresseerd hoe hij dit poeder maakte.

De opdracht voor deze keer was in groepjes iets van klei maken, met behulp van de materialen die we tot nu toe verzameld hebben. We hadden 4 verschillende kleuren klei en ze mochten de groepjes zelf samen stellen.

Reflectie

Het kringgesprekEerst lieten de kinderen hun spulletjes zien die ze van thuis hadden meegenomen. Het was niet gevraagd, maar toch hadden sommige kinderen een verzameling spulletjes meegenomen. Jan had zijn schatten zelfs prachtig gerangschikt op watten in 3 verschillende koffertjes. Zo'n kringgesprek moet echt niet langer duren dan een kwartier, want ze worden erg wiebelig; ze willen aan de gang!
KleienDe samenwerking ging vandaag ontzettend goed. Er viel geen kind buiten de boot en er viel geen onvertogen woord. Er werden bouwwerken gemaakt, die verdwenen waardoor er weer nieuwe dingen ontstonden. Alles ging bij alle groepjes in goed overleg en iedereen deed mee.In eerste instantie waren de kinderen echt alleen met de klei bezig maar opeens werden ook de andere materialen gebruikt en toen gingen ze los! Jelle had bedacht dat hij, als hij takken ging zagen, zaagsel overhield wat hij weer voor zijn bouwwerk kon gebruiken. In een mum van tijd waren hele groepen aan het zagen. De een hield de stam vast en de ander was aan het zagen. Ook hier verliep de samenwerking weer heel soepel. Sommige kinderen zijn de hele ochtend aan het zagen geweest.Zonder er iets over te zeggen, zijn alle kinderen vandaag uit het platte vlak gekomen. En er werd zelfs op bepaalde momenten al heel abstract gewerkt met draad en takken. Ook ging het samen delen van de spullen en het elkaar helpen zonder problemen.Wij vonden het verbazingwekkend dat de kinderen met zo weinig instructie en zo weinig begeleiding zo lang intensief hebben kunnen werken. Ze gingen enorm in hun werk op en konden er ook goed over praten. Volgende keer zullen we de groepjes vragen hun werk uit te leggen aan de anderen. Op die manier kunnen we deze opdracht afsluiten.

36

In de kring

dag 08
18 september 2007
Wolgang Laib n.a.v. krijtpoeder
Jan en zijn schatkistjes
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.